Que fan les empreses distribuïdores? Que són les comercialitzadores? Quina diferència hi ha entre el mercat lliure i el regulat? Que he de tenir en compte quan he d'escollir la tarifa més adequada? Quins beneficis s'obté del bo social?

En aquest taller intentem explicar com funciona el mercat energètic, i facilitar les eines per entendre els tipus de tarifes existents en el mercat i quinapot ser més convenient per cada domicili.