Dissabte 16 de març entrà en vigor l'índex de preus del lloguer a Catalunya, que estableix un preu mínim, i màxim, per cada immoble, sempre que estigui dintre de les considerades àrees tensades i que es tracti de nous pisos que s'incorporin al…

Sovint quan algú realitza una transferència bancària utilitzant l'aplicació de la seva entitat…