QUI SOM 

La Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya "UNAE", fundada l’any 1990, reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a associació de consumidors més representativa l’any 1998, d'acord amb el Decret 23/1998, de 4 de febrer, és una organització de  persones consumidores i usuàries, entitat privada independent sense afany de lucre d’àmbit català, que agrupa els esforços dels seus membres i de les Associacions federades, centrant-los en la informació, representació i defensa dels legítims interessos de  persones consumidores i usuàries.

REPRESENTACIÓ

UNAE, és membre de la Comissió Permanent del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, màxim òrgan de representació i consulta de l’Administració a nivell autonòmic, integrat per les associacions de  persones consumidores de Catalunya més representatives, participa regularment en les reunions de caràcter tècnic de les associacions de  persones consumidores amb l'Agència Catalana de Consum i amb l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Alhora és membre: del Consell General de Participació de l’Agència Catalana de Turisme, del Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Consum, de la Junta Rectora del Consell català de la Producció Agrària Ecològica, de la Comissió Catalana Marca Q de Qualitat, de la Comissió Territorial de les Terres de L’Ebre del Consell Català del Taxi, de la Comissió de treball reducció de bosses de plàstic, del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives, de l’Observatori Agroalimentari de Preus i del Consell Català de Producció Integrada entre d’altres.

Participa regularment en els col·legis arbitrals que es constitueixen en les Juntes Arbitrals de Consum de Catalunya, Barcelona, L'Hospitalet, Badalona,Terrassa i Vilafranca.
UNAE també forma part de la Comissió Transfronterera per al tractament de conflictes en matèria de consum i del Congrés Transpirinenc de Consum.
La Federació UNAE de Catalunya és membre de la Federación UNAE a nivell estatal i de la Confédération des Organisations Familliales de la Communautée Européenne (COFACE).

ELS OBJECTIUS D'UNAE COM A ORGANITZACIÓ DE PERSONES CONSUMIDORES

Es troben definits en els Estatuts de la pròpia associació, el Codi de Consum de Catalunya i al Text Refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris. D'acord amb aquests textos, UNAE ha de tenir per finalitat la defensa dels interessos de les persones consumidores i usuàries, incloent la informació i educació; UNAE pot representar els seus associats i associades, i exercir les corresponents accions en defensa de les persones consumidores i usuàries, de la mateixa associació o dels interessos generals de les persones consumidores i usuàries.

UNAE i les altres associacions de persones consumidores i usuàries són un element bàsic per garantir el bon funcionament del mercat mitjançant l'assessorament als consumidors, que són els qui, amb els coneixements adequats, garanteixen la lliure competència entre tots els operadors econòmics que ofereixen els seu productes als consumidors i les consumidores.

HISTÒRIA

UNAE neix després de les successives transformacions d’una de les primeres organitzacions de persones consumidores que van sorgir a l’Estat:
L'Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i Província.

L'Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i Província va ser creada l'any 1966, sota l'impuls decidit de Margarita Font i Maricruz Cañamero, amb la finalitat de defensar i promocionar la mestressa de casa, donant una importància primordial al pressupost familiar i al consum, aspectes considerats fonamentals per al desenvolupament de la llar familiar.

Poc després, l'Agrupació va començar a desenvolupar una activitat incessant, creant la seva primera revista ("La Rueca", el 1969) i organitzant diversos seminaris, conferències i congressos, com el Simposi Nacional de Mestresses de Casa (també el 1969), la Convenció de Mestresses de Casa amb la participació de representants dels consumidors de 21 províncies espanyoles (1970). A la vegada, es van anar establint relacions amb altres organitzacions de dones de la resta de Catalunya i d'Espanya.

També es van començar a establir relacions amb altres països europeus, que van culminar amb les Jornades Internacionals de Mestresses de Casa i Consumidors (1972 i 1974), i el I Simposi Internacional per a la Defensa del Consumidor (1976).

El 1980, l’assemblea de l'Agrupació va decidir adoptar el nom definitiu actual, UNAE, amb la mateixa Junta Directiva. De tota l'activitat que es va dur a terme a principis dels anys vuitanta, cal destacar la creació de la Mutualitat de Previsió Social, destinada a protegir la mestressa de casa, les VI Jornades Internacionals de Família i Consum, l'extensió d'UNAE per la resta d'Espanya, i la integració a COFACE (Confederació de les organitzacions familiars europees) i  a la Unió Internacional d’Organitzacions de Consumidors (IOCU)

El 1990 va ser creada la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya "UNAE", juntament amb altres associacions de la resta del país, i que va ser reconeguda per la Generalitat com a associació de persones consumidores i usuàries més representativa l'any 1998.

Durant els anys 90 i fins l'actualitat, UNAE ha seguit fidel al seu compromís amb la defensa de persones consumidores i usuàries, promovent l'educació, confeccionant publicacions, organitzant seminaris i congressos, i col·laborant amb les administracions públiques i les altres associacions.