Taller dirigit a cicles formatius i instituts, per donar a conèixer el funcionament del sistema arbitral de consum. El taller consisteix en facilitar una sèrie de casos de consum on els alumnes representen els diferents rols o papers que intervenen a l’arbitratge: persona consumidora, empresari/a, àrbitre designat per les ass. De consumidors, àrbitre designat per les ass. Empresarials, secretari/a, president/a.